Facebook
ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
с. Семерджиево - п.к. 7072, общ. Русе, ул. "Св. св. Кирил и Методий" №4

В условията на COVID-19, учебна 2020/2021 година

Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 в условията на COVID-19

План за действие за осигуряване на безопсна среда за обучение и работа в условията на епидемична обстановка за учебната 2020/2021 година

Правила против разпространението на COVID-19

Допълнение към правилника за БУВОТ в условия на COVID-19 през учебната 2020/2021 година

Декларация информирано съгласие за приетите мерки и правила за ограничаване на рисковете от разпространение на COVID-19 + Декларация фотозаснемане