Facebook
ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
с. Семерджиево - п.к. 7072, общ. Русе, ул. "Св. св. Кирил и Методий" №4

Патрон на училището

Светите братя Кирил и Методий са родени в Тесалоники, Византия (днешен Солун, Гърция) през 9. век в деветчленното семейство на високопоставения военен управител Лъв и жена му Мария.

 

Св. Методий е византийски политически и културен деятел, и по-голям брат на Св. Константин-Кирил Философ.

 

Св. Константин-Кирил Философ е по-малкият брат и още от ранна възраст показва удивителни способности и наклонности към философията и поезията, заради което е изпратен да учи в прочутата школа в Цариград – Магнаурската, където получавали образованието си царските деца и синовете на византийската аристокрация.

 

По време на следването си младият Константин-Кирил проявява големи дарования, които не остават незабелязани от цариградското правителство и Патриаршията.

 

След завършването й той остава там като преподавател по философия и получава прозвището "философ".

 

За най-значимо се счита делото на Константин-Кирил Философ и брат му Методий за създаване на първата славянска азбука-глаголицата през 9. век. На името на Кирил е наречена създадената по-късно кирилица.

 

Чрез създаването на славянската азбука и превода на славянски на Свещеното Писание (Библията) те отворят за славянските народи съкровищницата на Божието слово и на тайнствата. По време на своята мисионерска дейност  претърпяват много изпитания и страдания от всякакъв вид. Папа Адриан II потвърждава тяхното дело, като благославя литургическите книги написани на славянския език.

 

Православната църква ги почита и като едни от светите Седмочисленици заедно с техните ученици и последователи Климент, Наум, Ангеларий, Горазд и Сава.