Facebook
ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
с. Семерджиево - п.к. 7072, общ. Русе, ул. "Св. св. Кирил и Методий" №4

Училищна документация

Учебна 2023/2024 година

1. Стратегия за развитие (2023 - 2027)

2. Училищен учебен план за учебната 2023/2024 година

3. Дневен режим за учебната 2023/2024 година

 

 

Учебна 2021/2022 година

1. Правилник за дейността на ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - с. Семерджиево, общ. Русе, обл. Русе

2. Годишен план за дейността на ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - с. Семерджиево, общ. Русе, обл. Русе

 

Учебна 2019/2020 година

1. Училищен учебен план за учебната 2019/2020 година

2. Годишен план за учебната 2019/2020 година

3. Дневен режим за учебната 2019/2020 година

4. План за квалификационната дейност през учебната 2019/2020 година

 

 Учебна 2018/2019 година

1. Решение на Общински съвет  за паралелки с пълняемост под определения минимум и слети паралелки за учебната 2018/2019 година

2. План за квалификационната дейност за учебната 2018/2019 година

3. Дневен режим за учебната 2018/2019 година

4. Преместване на ученици от I до XII клас от неспециализирани училища

5. Процедура при направени отсъствия по неуважителни причини

6. План за работа на Комисията за противодействие на насилието и тормоза

7. Етичен кодекс

8. Правилник за дейността

9. План за изпълнение  на дейностите по стратегията за развитие

10. Стратегия за развитие (2016 - 2020 година)