Facebook
ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
с. Семерджиево - п.к. 7072, общ. Русе, ул. "Св. св. Кирил и Методий" №4

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Седмично разписание за първи срок на учебната 2023/2024 година за учениците от I до IV клас

Седмично разписание за първи срок на учебната 2023/2024 година за учениците от V до VII клас

 

Седмично разписание за втори срок на учебната 2023/2024 година за учениците от I до IV клас

Седмично разписание за втори срок на учебната 2023/2024 година за учениците от V до VII клас