Facebook

ОУ "Св. св. Кирил и Методий"

с. Семерджиево - п.к. 7072, общ. Русе, ул. "Св. св. Кирил и Методий" №4

ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - с. Семерджиево е средищно. През учебната 2018/2019 г. в него се обучават ученици от I до VII клас от с. Семерджиево, с. Ястребово, с. Бъзън, с. Червена вода и кв. Образцов чифлик. 

 Днес училището е:

  • с обучение, осъществено от високо квалифицирани и с богат опит преподаватели;
  • с ученици, поставили си високи амбиции в училище;
  • с модерна база, отговаряща на съвременните изисквания за обучение;
  • място, лишено от лицемерие, злоба, завист и омраза, където вплитаме в едно знанията и забавлението;
  • храм, в който всеки усъвършенства себе си и помага на околните;
  • отворено към необятния и така желан свят на възрастните.