Facebook
ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
с. Семерджиево - п.к. 7072, общ. Русе, ул. "Св. св. Кирил и Методий" №4

Екип

I. Педагогически персонал: 

Име Длъжност Учебен предмет ПКС

gonul_mehmedova

Гьонюл Мехмедова

Директор на ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - с. Семерджиево, общ. Русе, обл. Русе

 

E-mail:

gyonyul.mehmedova@edu.mon.bg

 Математика III ПКС


Станка Стоянова

Старши учител, начален етап на основното образование (I - IV клас)

Класен ръководител на III - IV клас

 

E-mail:

stankast.stoyanova@edu.mon.bg

  IV ПКС

 gulhan_idriz

Гюлхан Идриз

Учител, начален етап на основното образование (I - IV клас)

Класен ръководител на I - II клас

 

E-mail:

gyulhan.idriz@edu.mon.bg

  V ПКС

Бюлент Салимов 

Старши учител в ГЦОУД (I - IV клас)

 

E-mail:

byulent.salimov@edu.mon.bg

  V ПКС

Семра Османова

Учител в ГЦОУД (I - IV клас)

  -

 

Людмила Синанова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап 

Класен ръководител на V - VI клас

 

E-mail:

lyudmila.sinanova@edu.mon.bg

 1. Български език и литература
 2. История и цивилизация
 3. Географика и икономика
V ПКС


Росен Цанев

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Класен ръководител на VII клас

 

E-mail: 

rosen.tsanev@edu.mon.bg

 1. Английски език
 2. Музика
 3. Физическо възпитание и спорт
 4. БДП
V ПКС

seliha_mehmedova

Селиха Мехмедова 

Старши учител,  общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

 

E-mail:

seliha.ebayzerova@edu.mon.bg

 1. Математика
 2. Комп. моделиране и инф. технологии
 3. Физика и астрономия
 4. Изобразително изкуство 
 5. Технологии и предприемачество
V ПКС

 

Елмаз Сабриева

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

 1. Човекът и природата
 2. Биология и здравно образование
 3. Химия и опазване на околната среда
V ПКС

Учител в ГЦОУД (V - VII клас) 

 

E-mail: 

elmaz.sabrieva@edu.mon

 

 *ПКС - Професионално-квалификационна степен

 

II. Непедагогически персонал:

 • Калинка Петкова - счетоводител
 • Бюрхан Абтулов - шофьор
 • Сергей Илиев - огняр
 • Сабите Феимова - хигиенист