Facebook
ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
с. Семерджиево - п.к. 7072, общ. Русе, ул. "Св. св. Кирил и Методий" №4

26 септември – Европейски ден без загинали на пътя

БДП

26 септември за четвърта година е обявен за Европейски ден без загинали на пътя. Мотото, под което тази година премина Европейският ден без жертви на пътя, е „Обичам семейството си! Да го пазим на пътя!”.

В училище, в рамките на няколко дни се осъществиха различни дейности. В часовете на класа бяха проведени беседи, свързани с пътната безопасност.

На 20.09.2019 г. класните ръководители на 1. клас, заедно с родители и ученици определиха най-безопасния маршрут от училище до дома и обратно. Попълниха се пътните карти.

Учениците от начален и прогимназиален етап се включиха в конкурс за рисунки на асфалт под мотото „ Пази семейството си на пътя“!

На 26 септември първокласниците и второкласниците посетиха най-близкото кръстовище и заедно с класния ръководител обсъдиха възможните опасности на пътя, както и безопасното шофиране и опазване живота ни на пътя.

На 27 септември учениците от пети и шести клас в кабинета по БДП изгледаха филма „Опасни игри“, след което дискутираха възможните опасности в ежедневието.

Всички участници активно се включиха показвайки, че обичат семейството си и умеят да го пазят на пътя.

 

Повече снимков материал може да видите тук.

 

Обръщение към родителите на малките ученици

В помощ на родителите - "Моят безопасен път до училище"

Примерен контролен лист за оценка на условията за придвижване, опасностите и затрудненията на пътуването на първокласника по пътя от дома до училище и обратно 

Училищна комисия по БДП 

План на комисията по БДП

График за провеждане на часовете по БДП

Информация за планирани/ проведени мероприятия и дейности по БДП