Facebook
ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
с. Семерджиево - п.к. 7072, общ. Русе, ул. "Св. св. Кирил и Методий" №4

Обявление

За набиране на предложения за доставка на продукти по схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" за учебните 2019г./2020г., 2020г./2021г. и 2021г./2022г., съгласно „НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"“, приета с ПМС № 251 от 27.09.2016 г., обн., ДВ, бр. 77 от 4.10.2016 г., в сила от 4.10.2016 г., изм. и доп., бр. 89 от 11.11.2016 г., в сила от 11.11.2016 г., бр. 36 от 5.05.2017 г., в сила от 5.05.2017 г., изм., бр. 55 от 7.07.2017 г., в сила от 7.07.2017 г., изм. и доп., бр. 43 от 25.05.2018 г., в сила от 23.05.2018 г., бр. 53 от 26.06.2018 г., в сила от 20.06.2018 г., бр. 97 от 23.11.2018 г., бр. 18 от 1.03.2019 г., бр. 19 от 5.03.2019 г., в сила от 5.03.2019 г. 

 1. Срока за набиране на предложенията е от 08.04.2019 г. до 15.04.2019 г.
 2. Броя на децата попадащи в целевата група по админ в учебното заведение е 28.
 3. Учебните години, за които ще се извършват доставките са : 2019 г./2020 г. , 2020 г./2021 г. и 2021 г./2022 г.
 4. Максималния брой доставки за всяка учебна година е до 50 доставки , по съответната схема.  

 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ: 

 1. Заявителят да разполага с минимум един брой обект/и за производство и/или търговия с храни регистриран/и по чл. 12 от Закона за храните и да представи заверено копие от документ за собственост или наем на обекта , както и заверено копие от удостоверението за регистрацията му в БАБХ(Бъларска агенция по безопастност на храните).
 2. Заявителят да разполага с минимум едно транспортно средство , предназначено за транспорт на хранителни продукти . Доказва се с представяне на заверено копие на договор за покупка/наем/лизинг и/или заверено копие от талона на автомобила , както и заверено копие на регистрацията му – съгласно Закона за Българската агенция по безопастност на храните.
 3. Заявителят да представи заверено копие на договор , предварителен договор или писмо за намерение за изпълнение на изискването по чл.9,ал1 от Наредбата , за доставка на плодове и зеленчуци , произведени от земеделски стопанин , в който се посочва регистрационния номер на земеделският стопанин – за схема „Училищен плод“ .
 4. Заявителят да предостави заверено копие на сертификати за производство по БДС стандарт на млечните продукти , които ще бъдат доставяни по схема „Училищно мляко“ .
 5. Заявителят да представи заверено копие на договор , предварителен договор или писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти от производител , който произвежда продукти , отговарящи на изискванията на чл.10 от Наредбата – за заявителите по схема „Училищно мляко“ по чл.13,ал.1,т.2 от Наредбата.
 6. Заявителят да представи писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти собствено производство , отговарящи на изискванията на чл.10 от Наредбата – за заявителите по схема „Училищно мляко“ по чл.13,ал.1,т.3 от Наредбата.
 7. Заявителят да предостави мостри на опаковките на млякото и млечните продукти , които ще бъдат доставяни и които отговарят на изискванията на чл.10,ал.1,3 и 5 от Наредбата за схема „Училищно мляко“.  

Забележка: Заявителят лично или чрез упълномощен от него представител подават предложението в посочения по горе срок . Предложения получени преди или след срока , не се разглеждат. 

Директор: Г. Мехмедова

Покана

Покана за първия училищен ден

Обучения на педагогическите специалисти

Информация за обучения на педагогическите специалисти

Инструктаж за ученика за НВО в края на 7. клас през учебната 2019/2020 година

Инструктаж за ученика за НВО в края на 7. клас през учебната 2019/2020 година

Майска сесия за СФО, 2019/2020 учебна година

Изпити за учениците от СФО (май, 2019/2020 г.)

ПРИЗИВ към родителите и учениците

Призив към ученици и родители

ОБРЪЩЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ

ОБРЪЩЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ

Обръщение на РУО - Русе

Извънредно положение на територията на Република България, свързано с разпространението на COVID-19

Заповед на министъра

Заповед на министър

На вниманието на седмокласниците и техните родители!

Ред и условия за запознаване с оценената индивидуална работа
Под наслов „Пази себе си, пази другите” - ОУ Св. Св. Кирил и Методий - Семерджиево

Под наслов „Пази себе си, пази другите”

Под наслов „Пази себе си, пази другите”

На вниманието на родителите на ученици!

Международен ден за безопасен интернет

Система от качествени показатели на оценки

Система от качествени показатели на оценки
Национален конкурс за детска рисунка "С очите си видях бедата"- 2018г - ОУ Св. Св. Кирил и Методий - Семерджиево

Национален конкурс за детска рисунка "С очите си видях бедата"- 2018г

Ученици от ОУ "Св.св. Кирил и Методий"- с. Семерджиево участваха в Национален конкурс за детска рисунка "С очите си видях бедата"- 2018г. Областният кръг бе организиран от Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" и РУО - гр. Русе. Класираните ученици на областен етап в ...
Тържество на буквите в І клас - ОУ Св. Св. Кирил и Методий - Семерджиево

Тържество на буквите в І клас

На 30.03.2018 г. в ОУ ”Св. св. Кирил и Методий”- с. Семерджиево се проведе Тържество на буквите в І клас. Малките ученици показаха, че вече са грамотни и че изпитват задоволство, самочувствие и радост от постигнатото.   Гости на тържеството бяха г-жа Халилова - кмет на с. ...
Областен рецитал - конкурс За да я има България - ОУ Св. Св. Кирил и Методий - Семерджиево

Областен рецитал - конкурс За да я има България

На 10.03.2018 г. ученици от ОУ ”Св. св. Кирил и Методий”- с. Семерджиево взеха участие в ежегодния Областен рецитал - конкурс „За да я има България”.     Под ръководството на г-жа Ст. Стоянова - старши начален учител и г-жа Г. Дойкова - главен учител, ...
Национално състезание Аз, природата и светът - ОУ Св. Св. Кирил и Методий - Семерджиево

Национално състезание Аз, природата и светът

Учениците от III и IV клас в ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - с. Семерджиево, с класен ръководител г-жа Станка Стоянова, взеха участие в Националното състезание "Аз, природата и светът". Максимален брой точки получиха: Максимус Марианов и Имдат Нелев от III клас и Сонер Сунай от IV клас. Предстои ...
Национална седмица на четенето 2017 - ОУ Св. Св. Кирил и Методий - Семерджиево

Национална седмица на четенето 2017

В периода от 11 до 15 декември 2017 г. учениците от ОУ ”Св. св. Кирил и Методий”- с. Семерджиево се включиха в провеждането на Националната седмица на четенето.     С подреждането на кът с любими детски и юношески книги стартираха дейности, свързани с четенето. Децата от ...
Отбелязахме 37 години от смъртта на Джон Ленън - ОУ Св. Св. Кирил и Методий - Семерджиево

Отбелязахме 37 години от смъртта на Джон Ленън

"Животът е това, което ви се случва, докато си правите други планове" - е казал Джон Ленън.   На 8.12.2017 г. отбелязахме 37 години от смъртта на Джон Ленън. Учениците от 7. клас с ръководител г-н Росен Цанев - старши учител по англ. език ни запознаха накратко с живота му и изпълниха ...
Отбелязахме 1 декември - Световен ден за борба с ХИВ/ СПИН - ОУ Св. Св. Кирил и Методий - Семерджиево

Отбелязахме 1 декември - Световен ден за борба с ХИВ/ СПИН

За поредна година учениците от ОУ ”Св. св. Кирил и Методий” - с. Семерджиево отбелязаха 1 декември - Световен ден за борба с ХИВ/СПИН. Мероприятието беше организирано от V и VІ клас.     Гости на отбеляването бяха г-жа Халилова - Кмет на с. Семерджиево, г-жа Николова - ...
Наша гордост ! - ОУ Св. Св. Кирил и Методий - Семерджиево

Наша гордост !

Назан Абтулова - ученичка в 7. клас получи грамота и награда за участието си в Национален конкурс за детска рисунка "Не на войната по пътищата", организиран от община Симеоновград.      Мило дете, благодатим ти, че представяш достойно училището ...
Отбелязахме Световния ден за възпоменание на жертвите от ПТП (пътнотранспортни произшествия) - ОУ Св. Св. Кирил и Методий - Семерджиево

Отбелязахме Световния ден за възпоменание на жертвите от ПТП (пътнотранспортни произшествия)

От 2005 година насам всяка трета неделя на месец ноември се отбелязва Световният ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия.   С кратка информация и едноминутно мълчание почетохме паметта на загиналите.    Призивът на този ден е, в памет на загиналите и в ...
1 ноември - Ден на народните будители! - ОУ Св. Св. Кирил и Методий - Семерджиево

1 ноември - Ден на народните будители!

По случай 1 ноември учениците от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ - с. Семерджиево оформиха кът с материали, а в часа на класа проведоха разговор за делото на народните будители. Похвална е инициативата на седмокласниците, които сами изготвиха и представиха презентация за празника пред ...