Facebook
ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
с. Семерджиево - п.к. 7072, общ. Русе, ул. "Св. св. Кирил и Методий" №4

История

Училището в с. Семерджиево, обл.Русе е открито през учебната 1894/95г. в дюкяна на Кирил Георгиев, а килията е строена през 1902/1903г. Тя се състояла от две стаи. Едната се е ползвала от църквата, а другата е отстъпена за училище.

 

Сегашната сграда на училището е построена през 1930г., а на 21 март 1970 г. е положен първият камък на новото крило.